Partneriai

Šios organizacijos remia iniciatyvą „Šį kartą balsuosiu“ vadovaudamosi bendru tikslu paraginti piliečius įsitraukti į kampaniją ir ateiti balsuoti. Spauskite jų logotipą, aplankykite jų svetaines ir sužinokite, kaip jos tai daro. Jeigu jos vykdo veiklą jūsų regione, drąsiai kreipkitės į jas ir pasisiūlykite padėti vykdant su iniciatyva „Šį kartą balsuosiu“ susijusią veiklą.

European Youth Card Association - EYCA

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

European Movement International

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

Migration Policy Group

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

Jesuit Refugee Service Europe

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

Garage Erasmus

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

Erasmus Student Network (ESN)

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

AEGEE Europe

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

The Good Lobby

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

Friends of the Earth Europe

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

BETA France

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

BETA-Europe

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

Investors Forum

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

Laisvės TV

Ši organizacija gavo dotaciją, skirtą Europos rinkimų rėmimo veiklai bendrai finansuoti.

Čia išreikštos pačių organizacijų nuomonės nebūtinai atitinka Europos Parlamento nuomonę. Europos Parlamentas neatsako už informaciją ar nuomones, išreikštas minėtoms organizacijoms įgyvendinant projektus, susijusius su 2019 m. Europos Parlamento rinkimais, ir nėra jų saistomas, nepaisant to, ar organizacijos gavo finansinę paramą iš ES, ar ne. Europos Parlamentas taip pat neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali būti padaryta įgyvendinant šiuos projektus.