Elgesio kodeksas

„Šį kartą balsuosiu“ yra nešališka, nepartinė ir jokios politinės ideologijos neišskirianti Europos Parlamento rinkimų informacinė kampanija, kuria siekiama paskatinti rinkėjų aktyvumą. Europos Parlamentas, kaip institucija, neremia nei vienos politinės partijos ar kandidato.

Dalyvaujantys šioje kampanijoje sutinka neplatinti turinio ir neorganizuoti renginių, kurie:

  • pažeistų ES pagrindines teises (ES sutarties 6 str., ES pagrindinių teisių chartija);
  • diskriminuotų ir/arba žeistų asmenis dėl jų išvaizdos, rasės, tautinės ar socialinės kilmės, religijos ar tikėjimo, lyties, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;
  • kurstytų neapykantą ir/arba skatintų priekabiavimą;
  • būtų pornografinio pobūdžio arba talpintų nuorodas į tokio pobūdžio turinį;
  • ragintų ar skatintų imtis neteisėtų veiksmų;
  • pažeistų galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus.

Europos Parlamentas pasilieka teisę pašalinti pažeidusius šį kodeksą iš tolesnių komunikacijos veiksmų.